Jump to content
Fevaid

Tüm aktiviteler

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Geçen hafta
 3. Earlier
 4. Kekik sadece aroma ve lezzet katan bir baharat değil. Bu özelliğinin yanı sıra kanser hücrelerini intihara sürüklüyor, mikroplar ve hücre yaşlanmasına karşı da vücudu koruyor… Bebeklerin karnı ağrıdığında da kaynatılıp içirilir, ağrıyan yere yağı sürülürdü. Öksürük başladığında da hemen çayı yapılırdı. Tazesi çıkmaya başladığında da hemen alınır ve kurutulurdu. İçerdiği uçucu yağlar ve ‘timol’, ‘rosmarinik asit', ‘karvakrol’, ‘ursalik asit’ gibi maddeler sayesinde kuvvetli mikrop öldürücü ve antioksidan etki yapıyor. Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engelliyor, hastalıklara karşı direnci arttırıyor. Ve yaşlanmayı geciktiriyor. Yine 10 yıl kadar önce yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre kekiğin içerdiği maddelerden Karvakrol, tümörlerin gelişimini yavaşlatıyor. Kanser hücrelerini intihara sürüklüyor ve kanserin gelişimini durduruyor. Kekiğin farklı bölgelerde iklim kuşaklarında yetişen 300’den fazla türü olduğu tahmin ediliyor. Doktor Ümit Aktaş ‘İlaçsız Yaşam’ adlı kitabında Türkiye’de yetişen kekik türlerinde (Thymus vulgaris) ağırlıklı olarak ‘karvakrol’ maddesi bulunduğunu söylüyor. Kekiğin faydalarını özetleyecek olursak: • Kansere karşı savaşır. • Mikrop öldürücüdür, üst solunum enfeksiyonlarında rahatlatıcıdır. • Antioksidandır hücre hasarının önüne geçer.
 5. Halen indiremediysen IPS sitesinde yayinlanmamis en guncel dosyayi yukleyebilirim hemen?
 6. yalnız indiremiyorum yardımcı olurmusun
 7. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  23. Namazda Safları Düzgün Tutmamak Nu’man b. Beşîr (R.A.)’den yapılan rivayette, Resûlüllah (A.S.) Efendimizin şöyle buyurduğunu haber vermiştir-. «Ya saflarınızı iyi­ce düzeltirsiniz, yoksa yüzleriniz arasında Allah’a muhalefet eder­siniz!. | Buharı/ezan: 71. Müslim/salak 127, 128. Ebû Davud/salat 93. Tirraizı/me-vakiyt: 53. İbn Mâce/ikameti 50. Ahmed; 4/271, 272, 277 24. İki Ayağı Yayarak Oturmak “..Resûlüllah (s.a.s) Efendimiz iki secdeden sonra oturunca sol ayağını yere yatırıp üzerine oturur, sağ ayağım ise dik tutardı…”
 8. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  21. Secdede Ayakları Kaldırmak Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).” | Buharî, Ezan, 133-134 22. Secdede Elleri Kaldırmak Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).” | Buharî, Ezan, 133-134
 9. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  19. Namaz Kılanın Önünden Geçmek Ebû Cuheym de şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine ne kadar günâh aldığını bilseydi, onun önünden geçmektense kırk (zaman ye­rinde) durmayı daha hayırlı bulurdu”. | Râvî Mâlik ibn Enes dedi ki: Râvî Ebu’n-Nadr: Kırk gün mü, yâhud ay mı, yâhud yıl mı dedi bilemiyorum, dedi. 20. Saflar Arası Boşluk Bırakmak Câbir İbni Semüre radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: – “Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya!” Bunun üzerine biz: – Yâ Resûlallah! Melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlayıp dururlar? diye sorduk. Şöyle buyurdu: – “Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar.” | Müslim, Salât 119. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 93; Nesâî, İmâmet 28; İbni Mâce, İkâmet 50
 10. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  17. Omuzları Örtmeyen Giysi İle Namaz Kılmak Ebû Hureyre (r.a) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.s): “Hiç­biriniz üzerinde bir tek kumaş varken onun bir mikdârım boynunun kökü ile omuz başları arasına dolamaksızın namaz kılmasın ” buyur­du. | Yânî, bu takdîrde musallî nasıl yapar. Kumaş dar olduğu zaman, kumaşı bele bağlayıp izâr edinmesi ve yukarıdan Örtünmemesi lâzım gelir. Çünkü o dar ku­maşı yukarıdan Örtünmek, avret yerinin açılmasına sebebdir. | Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/457. 18. Resim/Fotoğraf Gibi Görüntülerin Olduğu Yerde Namaz Kılmak Âişe onunla odasının bir tarafını örtmüştü. Peygamber (s.a.v) ona: “Şu kırâmım karşımızdan gi­der. Zîrâ onun tasvirleri, namazımda bana görünüp duruyor” buyurdu. | Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/470-471
 11. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  15. Rüku'da Yeterince Eğilmemek Hz. Aişe’den gelen bir rivayete göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Rükû’a vardığında başını ne kal­dırır, ne de eğerdi, bu ikisi arasında bir ölçüde tutardı. Rükû’dan ba­şını kaldırdığında, iyice doğrulup ayakta durmadıkça secde yap-mazdı. Secdeden başını kaldırınca, iyice oturmadan ikinci secdeyi yapmazdı. | Ebû Dâvud/salât: 122.İbn Mâce/ikamet: 4, Ahmed, 6/31, 171, 194, 281 16. Namazda Elbiseyi Toplamak/Kolları Sıvamak Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).” | Buharî, Ezan, 133-134
 12. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  13. Sonradan Cemaate Yetişen Brinin İmamın Ayağa Kalkmasını Beklemesi Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Siz mescide geldiğinizde (cemaatle namaza başlanmış ise), imam (kıyam, rüku, secde, kuud) hangi hal üzere olursa olsun hemen uyun ve yapmakta olduğunu yapın. | Tirmizî Önemli: İmam rükûdan kalktıktan sonra cemaata yetişen kimse, o rekâtı bütünüyle kaçırmış olur, secdeleri imamla birlikte yapar, sonraki rekâta kalkar. İmamla birlikte üç rekat kıldıktan sonra kaçırdığı bir rekâtı imam selam verdikten sonra tamamlar. 14. Rükundan Sonra Tam Doğrulmamak Namazı nasıl kılacağını soran birine Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “…sonra rükû’a var, vü­cudun tam istikrar buluncaya kadar bekledikten sonra başını kaldır ve ayakta tam doğruluncaya kadar dur…” | Etaü Dâvud – Buharî 15. Tirmizî/ salât; 110, isti’zan; 4. Nesâî/istif-tah;7, tatbiyk 15, sehv 67. İbn Mâce:72
 13. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  11. Cemaate Yetişmek İçin Camiye Koşmak Namaza geleceğiniz zaman yürüyerek (normal adımlarla) gelin. Sekinet ve vakarı elden bırakmayın. Yetiştiğiniz kadarını (imamla) kılar, kaçırdığınızı tamamlarsınız. | Buharî, Ezan: 21- Müslim, Mesâcid: 154 12. Sütre (engel) Koymadan Namaz Kılmak Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz namaz kıldığı zaman önüne bir şey koysun, hiç bir şey bulamazsa bir sopa diksin, sopa da yoksa, önüne bir çizgi çizsin, bundan sonra önünden ne geçerse geçsin ona-zarar vermez. | İbn Mâce, ikâme 36; Ahmed b. Hanbel, II, 249, 255, 266. Sünen-i Ebu Davud
 14. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  9. İmam İle Yarışmak veya Onunla Hareket Etmek Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz, imamdan önce başını (rükû veya secdeden) kaldırdığı zaman, başını Allah Teâlâ’nın merkep başına veya suretini merkep suretine çevirmesinden korkmuyor mu?” | Buhârî, Ezân 53; Müslim, Salât 114-116. Ayrıca bk. Tirmizî, Cum’a 56; Ebû Dâvûd, Salât 75; Nesâî, İmâmet 38; İbni Mâce, İkâme 41 10. Secdede Kolları Yere Yapıştırmak Rasûlüllah (asv) buyuruyor: “Sizden biriniz secde ettiği vakit ellerini köpeğin döşediği gibi döşemesin, uyluklarını bitiştirsin.” | Ebu Davud, II, 48
 15. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  7. Secdede Ayakları Kaldırmak Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).” | Buharî, Ezan, 133-134 8. Secdede Burnu Yere Değdirmekten Kaçınmak Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).” | Buharî, Ezan, 133-134
 16. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  5. Namazda Ellerini Bağlamadan Durmak Sehl b. Saad (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: “İnsanlar sağ ellerini namaz kılarken sol kolları üzerine koymakla emrolunurlardı.” | Buharî 6. Namazları Hızlıca Kılıp Rükunların Hakkını Vermemek “İnsanların hırsızlıkta en ileri olanı, kendi nama­zından çalan kimsedir.” “Ey Al­lah’ın Resulü, kişi namazından nasıl hırsızlık ya­par?” denildi. Resulullah, “Rukûunu ve secdesini tam yapmaz. Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selâm (verip alma) da cimri davranandır.” buyurdu. | Müsned-i Ahmed b. Hanbel, III/70).
 17. Namazda en çok yapılan yanlışlar

  3. Tekbir Getirirken Elleri Kaldırmamak İbn Ömer (r.a.)’dan yapılan rivayette, demiştir ki: “Peygam­ber (a.s.) Efendimiz namaza kalktığı zaman ellerini omuz seviye­sini buluncaya kadar kaldırdıktan sonra tekbîr getirirdi…” | Burahî, Muslîm Abdulcebbar b. Vail (r.a), babasından naklederek, babası Vail, “Rasûlullah (s.a.v)’i namaza başlarken ellerinin baş parmaklarını kulak memelerinin hizasına kadar kaldırdığını gördüğünü söyledi.” | Dârimi, Salat: 31; Ebû Davud, Salat: 116 4. Namazda Sağa Sola Bakmak Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum. Peygamberimiz: “Bu, kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır” buyurdu. | Buhârî, Ezân 93, Bed’ü’l-halk 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 161; Tirmizî, Cum’a 59; Nesâî, Sehv 10
 18. Üzerimize 5 vakit olarak farz kılınmış olan, dinimizin direği Namaz hakkında, mutlaka dikkat edilmesi gereken hususları sizlerle paylaşıyoruz. Lütfen dikkat buyurunuz... 1. İkamet Okunduktan Sonra Nafile Namaz Kılmak Ebu Hureyre! (r.a)’tan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Namaza kamet getirildiği zaman farz namazdan başka bir namaz yok­tur.” | Ebu Dâvud, Salatu’t-Tatavvu’ 5, 1266; Tirmizî, Salat 312, 421; Nesâî, İmame 60; İbn Mâce, İkametu’s-Salat 103, 1151. 2. Namaz Esnasında Bakışları Kaldırmak Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bazı kimselere ne oluyor ki, namazlarında gözlerini semaya dikiyorlar?” Sonra sözünü daha da şiddetlendirdi ve: “Ya bundan vaz geçerler, ya da gözlerinin nuru alınır da kör olurlar” buyurdu. | Buhârî, Ezân 92. Ayrıca bk. Müslim, Salât 117; Ebû Dâvûd, Salât 163; Nesâî, Sehv 9; İbni Mâce, İkâme 67.
 19. Vücut kokusu, bakterilerin koku yapan bölgede birikmesi ile oluşur. Deodarantlar, rolonlar, parfümler bu kokuyu azaltmakta etkilidir, fakat kimyasal olduklarından vücuda zararlıdırlar. Antiperspriantları, rolonları cildinize uyguladığınızda, bu içerik cildiniz tarafından emilip, beyin, sinir sistemi, sindirim organları gibi bedenin çeşitli bölgelerini de sağlık açısından olumsuz etkiler. Okuduğumuz içeriğinde ne gibi zararları olduğunu bilmediğimiz, hatta kansere neden olup olmadığı meçhul bu ürünleri kullanmak hiç akıl karı değildir.Bu nedenle, insanlar vücut kokusu mücadele etmek için doğal ev ilaçları arar. Ter Kokusundan Kurtulmanın 8 Doğal Yolu Karbonat Karbonat bedeninizi kötü kokulardan kurtarmakta oldukça etkili bir maddedir. Bedeninizde ter kokan yerlere koltuk altlarınıza, boynunuza, ayaklarınıza karbonat sürün. Karbonat nemi emer ve , kötü kokuya neden olan bakterileri ortadan kaldırır. Daha etkili çözüm için mısır nişastasıyla karbonatı karıştırıp bu karışımı kokudan rahatsız olduğunuz bölgelere uygulayın. Oldukça etkili kombinasyon olduğu göreceksiniz. Elma Sirkesi Elma sirkesi vücut kokularına özellikle koltuk altı kokularına karşı çok etkili bir çözümdür. Bunun nedeni cildin ph seviyesini düşürerek, bu bölgede bakteri üremesini engellemesidir. Kötü kokuya neden olan bakteriden kurtulmak için elma sirkesi kullanın. Koltukaltı kokunuzdan kurtulmak için sulandırılmış sirkeyi günde bir kez koltuk altınıza uygulayın. Ayak kokuları için ise, bir kaba su koyun, 1/3 oranında elma sirkesi ekleyin, ayaklarınızı bu suda 15 dakika boyunca tutun. Bu işlemi haftada 2-3 kez tekrarlayın. Şalgam Suyu Ter kokusuna, özellikle koltuk altı kokularından kurtulmak için diğer bir etkili çözümde rendelenmiş şalgamın suyunu çıkarmaktır. Önce koltuk altınızı yıkayıp temizleyip, ardından bu suyu koltuk altlarınıza uygulayıp, kokudan kurtulun. Bal ve Şap Antiperspirantların yerine size önerimiz şap kullanmanız, sık antiperspirant kullanımı ter bezlerini tıkayıp ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Banyo yaptıktan sonra durulama suyuna bal ekleyin, koltuk altınıza uygulayın durulayın. Bu doğal ilaç koltuk altı kokularınızdan kurtulmanızı sağlayacaktır. Ev yapımı deodorant Birkaç turp ve bir tatlı kaşığı gliserinle kendinize deodant yapabilirsiniz. Katı meyve sıkıcağında turpların suyunu çıkarın ve eczaneden temin edeceğiniz gliserinle karıştırın. Bu karışımı eski bir parfüm şişenize koyun. Vücut kokusundan kurtulmak için bu etkili bir çözümdür. Yalnız parfüm buzdolabında kalsın. Esansiyel yani lavanta yağı, gül yağı gibi uçucu yağları da doğal parfüm olarak kullanabilirsiniz. Bir bardak suya bu yağlardan biraz ekleyin, küçük bir şişede bunu saklayın,lazım oldukça kullanın. Beyaz Sirke Beyaz sirke de bedenin kötü kokularıyla savaşmada etkili bir gıdadır. Küçük bir parça pamuğa bu sirkeden damlatın ve koltuk altlarınıza uygulayın. Sirkenin kokusu bir kaç saniye içinde geçecek ama kötü kokuyla mücadele içeren özler gün boyu kalıcı olacaktır. Soğan Sarımsak Koku Yapar Şu bir gerçek ki soğan, sarımsak ve bazı baharatlar ağız kokusuna yol açar, fakat bu gıdalar saç ve bedeni de kokutur. Ve bu koku banyo yapana kadar geçmez. Antibakteriyel Sabun Kullanın Piyasada bulunan antibakteriyel sabunlarda kötü kokuyla mücadelede etkilidir. Var olan bakterileri yok edip, yenilerinin üremesini engellerler. Böylece kokmanız engellenmiş olur.
 20. Saçlarını hızlı ve doğal yöntemlerde uzatmak isteyen kişilere en kolay ve masrafsız teknik; Soğan suyu. Soğan hiçbir yan etkiye yada alerjiye yol açmadan saçların uzamasını sağlıyor. Pek çok kişi soğan suyuyla saçı uzatma yöntemine endişe ile baksa da, saç uzatmak için etkileri belirgin bir şekilde hızlıca fark ediliyor. SOĞAN SUYU SAÇ DÖKÜLMESİNİ DE AZALTIYOR Soğan suyunu saçın diplerine sürmek saç dökülmesini azaltmaktadır ve kafa derisi ile ilgili oluşabilecek sorunları da önlüyor. Ayrıca, saçların erkenden beyazlamasını da yavaşlatabiliyor. Soğanda bulunan bol miktardaki sülfür sebebiyle, soğan suyu kafa derisine sürüldüğünde kan dolaşımını hızlandırıyor ve saçların uzaması için lazım olan kolajen dokularının üretimini arttırıyor. Sülfürün ayrıca anti-bakteriyel özelliği de olması sebebiyle, mantar ve bakteri oluşumu da ortadan kaldırıyor. Soğan suyu nasıl uygulanır? Soğan suyu yöntemini saçınıza uygulamak için tek problem, soğanın keskin sevilmeyen kokusu olabilir. Soğan suyunu başınızda en az 30 dakika bekletmeniz gerekiyor. Kokudan rahatsız olmuyorsanız, daha uzun süre de bekletebilirsiniz. Bu sizin yararınıza olacaktır. Sonuçları görmek için, düzenli olarak haftada en az 3 defa ve en az 2 ay süresince yapmanız gerekiyor. Soğan suyu nasıl elde edilir? Soğan suyu bir mikserde doğrayacağınız soğanlardan kolaylıkla elde edilebilir. Parçalanan soğanları mikserden aldıktan sonra süzebilir ve geriye kalanları sıkabilirsiniz. Ayrıca, keskin kokuyu hafifletmek için, bal ile karıştırabilirsiniz.
 21. Uefa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı kulüplerinin listesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 20'de yer aldı. Uefa'nin internet sitesinde yer alan listede; Avrupa'nin 1 numaralı organizasyonuna 1955 ile 2017 yıllari arasında katılan en başarılı kulüpler açıklandı. Takımların kazandığı ve kaybettiği maç sayısı, katıldıkları turnuvalar, elde ettiği kupalar, attıkları ve yedikleri gol sayısına göre belirlenen listede ispanya temsilcisi Real Madrid, en başarılı kulüp oldu. Listede en başarılı Türk takımları ise 11 ve 12.lik elde eden Beşiktaş ve Fenerbahçe oldu. Listede yer alan diğer Türk takımları ise; galatasaray 88, Trabzonspor 113, Başakşehir 302, SivasSpor 374 ve BursaSpor 433. Listenin ilk 10'u sırasıyla; Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Manchester United, Juventus, Milan, Benfica, Porto, Liverpool, Arsenal.
 22. Gazlı içeceklerin içindeki karbonik asit beyni uyuşturuyor ve bu asit yüzünden şeker tüketimi artıyor. Şimdi bir bardak kolanın 60 dakikada vücudumuza ne kadar zarar verdiğini paylaşacağız. Kola içildikten sonraki ilk 10 dakika: Kana hemen 7 küp şeker kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Bulantı olmamasının nedeni beyni uyuşturan karbonik(E290) ve fosforik (E338) asittir. Kola içildikten sonraki ilk 20 dakika: Kan şekeri aşırı şekilde yükselir. Pankreas ise bu anda aşırı derecede insülin salgılamaya başlar. İnsilün aşırı şekilde vücuda giren şekerle mücadele edemeyeceğinden kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar. Karaciğer yağlanması başlamıştır. Kola içildikten sonraki ilk 40 dakika: Koladaki kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Kan basıncı yükselir, karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir. Şeker karaciğeri ve pankreası sürekli zorlamaktadır. Kola içildikten sonraki ilk 45 dakika: Beyinde dopamin salgılanması yapımı artar, mutluluk hissi başlar. Dopamin ; mutluluk hormonu serotonin gibidir. Ancak uyuşturucu veya sigara kullanımı sonucu dopamin miktarının artması ise bağımlılığa yol açar. Kola bağımlılığa bu şekilde sebep oluyor. Vücut artık daha fazla kola istemeye başlıyor. Kola içildikten sonraki ilk 60 dakika: Kandaki şeker vücuda karışmıştır , beyinde açlık hissi oluşmuştur. Artık vücut daha fazla şeker yani daha fazla kola ister. Artık kısır bir döngü başlamıştır. Karaciğer yağlanması artarak devam etmektedir. Vücut doymak bilmiyordur. Çünkü tokluk hissi veren leptin hormonu direnci başlamıştır. Leptin doyduğunuzu size söyleyen hormondur. Eğer insilün salgılanamazsa leptin de salgılanamaz. Koladaki şeker insilünü engeller, insilün salgılanamayınca leptin de salgılanamayacağından açlık hissi bastırılamaz. Obezite başlamıştır. Artık doymayan bir mide , zorlanan bir pankreasınız ve yağlanan bir karaciğeriniz var.
 23. Altı Gün Savaşı, diğer adlarıyla 1967 Arap-İsrail Savaşı, Üçüncü Arap-İsrail Savaşı, Altı Günün Savaşı veya Haziran Savaşı; 5haziran1967'de İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Arap İttifakı'na Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir de asker ve silah yardımıyla katılmışlardır. Altı Gün Savaşı Arap-İsrail Savaşları İsrail'in Sina Yarımadası'na saldırı planı. Tarih 5 Haziran 1967 - 10 Haziran 1967 Bölge Orta Doğu Sonuç İsrail'in kesin zaferi. Mısır'dan Gazze ve Sina Yarımadası Ürdün'den Doğu Kudüs ve Batı Şeria Suriye'den Golan Tepeleri İsrail'in eline geçti. Taraflar İsrail Mısır Suriye Ürdün Destekleyen ülkeler: Irak Suudi Arabistan Sudan Tunus Fas Cezayir Libya Komutanlar ve liderler İzak Rabin Moşe Dayan Uzi Narkiss Israel Tal Mordechai Hod Ariel Sharon Abdülhakim Amir Abdul Munim Riad Zaid ibn Shaker Hafız Esed Emin el-Hüseyni Güçler 264,000 asker (214.000 yedek kuvvet dahil) 300 savaş uçağı 800 tank Toplam: 264.000 Mısır: 240,000 Suriye, Ürdün ve Irak: 307,000 957 savaş uçağı 2,504 tank Toplam: 547.000 Kayıplar 800 ölü, 2,563 yaralı, 15 esir, 46 uçak kaybı (İsrail'in ileri sürdüğü kayıplar) Mısır: 11,500 ölü, 20,000 yaralı Ürdün: 700 ölü, 2,500 yaralı Suriye: 2,500 ölü, 5,000 yaralı Irak: 10 ölü, 30 yaralı Toplam: 21,000 ölü, 45,000 yaralı, 6,000 esir 400'den fazla uçak kaybı (tahminler) İsrail'in kesin üstünlüğü ile bitmiştir. Bu savaştaki önemli olaylardan biri de savaşı gözlemlemek üzere gönderilen USS Liberty adlı bir Amerikan gemisinin İsrail tarafından saldırıya uğramasıdır. Şimdiki birçok sorunun temelini oluşturur. Savaşın sonunda Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepeleri'ni ve Filistin'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria topraklarını alan İsrail topraklarını dört katına çıkarmıştır. Savaş sonrasında Sina Yarımadası'ndan Mısır lehine çekilen İsrail ilerleyen dönemlerde diğer toprakları ilhak ettiğini açıklamıştır. Bu kararları tanınmadığı gibi, İsrail'in BM Kararlarını da uygulamaması sonraki dönemde bölgede birçok sorunun kaynağını oluşturmuştur. Ayrıca Türkiye, Fas'ta toplanan İslam Konferansı Örgütü'nde alınan İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararını veto etmiştir.
 24. Birleşmiş Milletler'de (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği Kudüs tasarısı kabul edildi. ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesine engel olduğu Kudüs tasarısı Genel Kurul'da kabul edildi. Oylamada 128 kabul, 35 çekimser ve 9 ret oy kullanıldı. İŞTE ÇEKİMSER OY KULLANAN ÜLKELER Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan, Bosna-Hersek, Haiti, Jamaika, Kiribati, Kamerun, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Benin, Vanuatu, Trinidad Tobago, Malavi, Tualu, Solomon Adaları, Ruvanda, Paraguay, Kiribati, Lesotho, Litvanya, Bhutan, Benin, Avustralya ve Antigua ve Barbuda ülkeleri yer aldı.
 25. Bakan Arslan Yerli Paypal müjdesini verdi Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yerli ve milli bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Türkiye’nin ‘yerlileşme’ stratejisinde bir hükümet bir adım daha atıyor. Bu kapsamda milli bir elektronik ödeme sistemi hayata geçiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan PTT bünyesinde milli ve yerli elektronik ödeme sistemini de kuracaklarının altını çizerek, ilgili kurumlarla Ortak Ödeme Platformu niyet mektubu imzalandığını ve yakın zamanda da hayata geçeceğini ifade etti. Paypal benzeri bu sistemle e-ticaret pazarında PTT’nin, milli ve yerli ödeme sistemi ile payını almasını istediklerini belirten Arslan, “Yerli ve milli elektronik ödeme sistemimizle ülkemizin ticaret hacmini de artıracağız. Ayrıca bütün tahsilatların tek bir tahsilat merkezi üzerinden yapılmasına yönelik altyapı çalışması yapıyoruz” dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı, Antalya’da gerçekleşti. YATIRIMA DEVAM Arslan burada yaptığı konuşmada, PTT’nin Ortadoğu ve Afrika ülkelerine e-ticaret başta olmak üzere pek çok konuda öncülük ettiğini belirterek, Katar’ın ulusal elektronik ticaret platformunun altyapısının PTT tarafından geliştirildiğini, Tunus’un elektronik ticaretle Batı pazarına açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Arslan, Türkiye ile Azerbaycan arasında elektronik ticaret, parasal hizmetler ve karşılıklı posta trafiğinin artırılması hususlarına yönelik mutabakat imzalandığını dile getirerek, “İnanıyorum ki bu konferans, ülkelerimiz arasındaki e-ticaret iş birliklerini artıracak. İş birliklerimiz ile 3-4 yıl içerisinde bu pastadaki payımızı 2-3 kat daha artıracağımız gerçektir” dedi. E-TİCARET CİROSU 50 MİLYAR OLACAK Ulaştırma Bakanı Arslan, Türkiye’de internet ve teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini de belirterek “Mobilde 4.5 G hizmetini geçen yıl başlattık. 5G çalışmalarına ara vermeden başladık. PTT Kargo ve PTT Bank gibi kurumları kurduk. Yaptığımız bu düzenleme ve yatırımlar da tamamlandıkça, ülkemizde e-ticaret’in büyüme hızı da artıyor. Keza bu yılın sonunda e-ticaret cirosunun neredeyse yüzde 40 artışla 50 milyar lira civarında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.
 26. Yeşil çay: Ödem atmaya yardımcı olur. Taze Nane-Limon: Mide bulantısına iyi gelir. Melisa çayı: Rahat uyumayı sağlar. Limonlu taze Zencefil çayı: Bağışıklığı güçlendirir. Karahindiba çayı: Karaciğeri toksinlerden arındırır. AdaÇayı: Sindirim sistemini düzenler.
 27. -Erdoğan'ın hataları yok mu? Var. -Eksikleri yok mu? Var. -Özeleştiri yapıyor mu? Evet. -Seçim kaybetmemesine rağmen sürekli revizyona gidiyor mu? Evet. -Herkesten az yatıp herkesten çok koşturuyor mu? Kesin. -Hangi projesi yararsız? Hiçbiri. -Hangi icraatinden seven veya sevmeyen faydalanmıyor? Hiçbiri. -Şahsına ve ailesine yapılan ithamlara karşı hukuki yollardan başka bir yola başvurdu mu? Hayır. -'Külliye benim' mi dedi? Hayır. -'Ben sizin babanızım' mı dedi? Hayır. -Yaptıkları yapmadıklarından çok daha fazla mı? Şüphesiz. -'Artık bu kadar yeter' dediğini duydunuz mu? Hayır. -Hiç dış söylemleri halkın isteklerinin önüne koydu mu? Asla. -Tarihte etrafı en fazla hainle çevrelenmiş siyasetçisi mi? Şüpheniz olmasın. -Sağcının da, solcunun da, milliyetçisinin de, sosyalistinin de, kemalistinin de, Türkün de Kürdün de, aydının da, şarkıcının da, sanatçının da, siyasetçinin de, din adamının da, askerin de, eğitimcinin de, iş adamının da soytarısının da orjinalini elekten geçirir gibi bütün kirli çamaşırlarıyla meydana çıkardı mı? Çıkardı. -Pkk'ya etek giydirdi mi? Giydirdi. -Kainat imamının kainat papazı olduğunu gösterdi mi? Gösterdi. -IMF'yi kovdu mu? Kovdu. -Avrupa'nın merkezinde Kuran okuttu mu? Okuttu. -Mehter Marşıyla birçok Avrupa ülkesinde açılışlar yaptı mı? Yaptı. -Terörün olduğu her yerde kan kusturdu mu? Kusturdu. -Alan elden veren ele geçtik mi? Geçtik. -'Dünya 5'ten büyüktür' dedi mi? Dedi. -Bize yaptırım yapan ABD, Rusya gibi kağıt üstündekı en güçlü devletlere ayni şekilde karşılık verdi mi? Verdi. -Külliyede alkollü resepsiyonlar yerine kendi halkını kucakladı mı? Kucakladı. -Yaptığı hangi iş, herhangi bir heykel gibi anlamsız ve gereksiz? Hiç biri. -Hastanelerin, üniversitelerin, yolların, kamu alanlarının, sanayinin, eğitimin vs.. sayısı ve kalitesi arttı mı? Arttı. Vs...vs... Peki tüm bunları Erdoğan ben mi yaptım dedi? Hayır... "Biz yaptık ama, halâ çok işimiz var, halâ yolumuz uzun, hedeflerimizden şaşmayacağız" diyor. Hedef üstüne hedef koyuyor. #DurmakYokYolaDevam Diyor mu? Diyor... Tekrar ediyoruz, hepimizin de eksikleri var, Ak Parti'nin de eksiklikleri var, Erdoğan'da da... Ama doğrusu, yanlışından fazla ise; kendine dahi hayrı dokunmayaların ağzına düşmüş ise, kimse de kusura bakmasın biz bu ADAMI o dış güçlerin nefsine kurban edemeyiz. Biz bu yazıyı yazmak için ücret mi aldık ? Hayır. Biz; "İşidir insanın aynası" der, ona göre yolumuzu çizeriz. Biliyoruz ki; musluklarınızdan suyu, sıcağınızdan gölgeyi, sofranızdan eti, kahvaltınızdan kuş sütünü, altınızdan arabayı, cüzdanınızdan şişikliği eksik etmese de; siz bu ADAMI sevmeyeceksiniz... Eee... Bizler de sizlerin egolarını tatmin edecek diye Erdoğan'ı yalnız bırakacak değiliz! Serdar Gürsoy
 1. Load more activity
×